Fouten die je moet vermijden

Voorbereiding

 • Volkomen “afgedraaid” aan de sauna beginnen
 • Met een lege maag de sauna in
 • Vooraf wisseldouches nemen 
 • Niet afdrogen voor het betreden van de cabine

Gevolgen

 • Slechte bekomst van het saunabad
 • Gevaar voor duizelingen,flauwvallen
 • Nutteloze vertraging van het badbegin
 • Vertraging van de zweetsecretie

In de cabine

 • Spierarbeid, gymnastiek, veel praten
 • Lang blijven doorzweten op de onderste bank
 • Borstelen, zweet afschrapen 

Gevolgen

 • Extra belasting voor ademhaling en bloedsomloop
 • Een overbelasting voor het hart waar geen enkel voordeel mee wordt behaald
 • Belasting voor de bloedsomloop en ergernis voor de medebaders

Na het verlaten van de cabine

 • Warm “na-douchen”
 • Nazweten in doeken of in een warm bad
 • Geen gebruik maken van het “luchtbad”
 • Geforceerd inademen
 • Bliksem-en massage-straal (extra harde koudwaterstraal)
 • Dompelbad zonder voorafgaand afspoelen
 • Verwarmd dompelbad of zwembad benutten
 • Geen warm voetenbad nemen
 • Koud voetenbad nemen
 • Gymnastiek, turnen, zwemmen in combinatie met het saunabaden
 • Verblijf in een warme zwemhal
 • Opnieuw wassen met zeep, na afloop van het verblijf in de cabine

Gevolgen

 • Extra belasting voor ademhaling en bloedsomloop
 • Verstoort de goede wisselwerking van het bad, levert gevaar voor kouvatten op
 • Risico dat de sauna als minder prettig wordt ervaren
 • Kan oorzaak van krampaanval zijn
 • Dichtslaan van de poriën, gevaar voor bewusteloosheid
 • Verontreiniging van het badwater
 • Vertraagt de afkoeling en vormt een extra belasting voor het hart
 • Vertraging in de normalisering van de bloeddruk
 • Gevaar voor vaatkrampen
 • Te grote belasting voor de bloedsomloop
 • Vertraging in de afkoeling, gevaar voor kouvatten
 • Breekt de natuurlijke zure beschermlaag van de huid weer af

Na afloop van het bad

 • Te lang naakt blijven rondlopen, of zonder afdekking op rustbanken liggen

Gevolgen

 • Gevaar voor onderkoeling (rillen of kouvatten)