Veelgestelde vragen

1. Algemene Voorwaarden: Dienst naverkoop – Service

Tarieven

De op het ogenblik van herstelling gangbare tarieven worden op eenvoudig verzoek door onze diensten meegedeeld. De werktijd wordt berekend per begonnen schijf van 30 minuten. De verplaatsingskosten bestaan uit een forfaitair bedrag.
Is een 2e bezoek noodzakelijk, dan worden er de 2e keer geen verplaatsingskosten berekend.

In de provincie Antwerpen gelden volgende tarieven:

 • Forfait verplaatsing: 75 € + 21 % BTW = 90,75 €
 • Arbeid per schijf van 30 minuten: 20 € + 21 % BTW = 24,20 €

Betaling

Betalingen dienen steeds te gebeuren bij herstelling dit kan cash of met Bancontact.

Een goede raad:
Gebruik voor de betaling bij voorkeur de draagbare terminal van Bancontact die de Abisco-technicus bij zich heeft.

Onderdelen

De technici van Abisco maken steeds gebruik van originele onderdelen, waardoor geen enkel van uw rechten als klant wat betreft productaansprakelijkheid vervalt.
De vervangen onderdelen blijven eigendom van de klant, tenzij het om onderdelen gaat die onder garantie of tegen een ruilprijs werden vervangen.

Voorafgaande prijsopgave

Wanneer de klant er om verzoekt zal de technicus, vooraleer de herstelling aan te vatten, een prijsopgave maken. Wanneer de klant niet akkoord gaat, wordt de reeds gepresteerde werktijd samen met de verplaatsingskosten berekend.
Wanneer na akkoord van de klant met de prijsopgave tijdens de herstelling blijkt dat nog bijkomende kosten zich aandienen, moet de technicus de klant hiervan verwittigen en heeft deze opnieuw de mogelijkheid de herstelling stop te zetten; De reeds gepresteerde werktijd samen met de verplaatsingskosten wordt berekend.

Garantie op de herstelling

Abisco geeft 1 jaar garantie op de vervangen onderdelen en 1 maand op de kosten van werktijd en verplaatsing.

Speciale bedingingen

Wanneer de Abisco-technicus tijdens zijn bezoek installaties bemerkt die niet volgens de voorgeschreven regels uitgevoerd zijn, zal hij de klant hierop opmerkzaam maken. Hij kan weigeren het toestel opnieuw aan te sluiten indien de veiligheid van de klant in gevaar komt.
Toestellen die bij verder gebruik gevaar voor de gebruiker opleveren en niet meer herstelbaar zijn worden door de technicus onklaar gemaakt.

 

2. Hoe en wanneer moet ik het filterrooster in het bad schoonmaken?

 • Het filterrooster moet elke keer gecontroleerd worden op vuil wanneer het bad vraagt om je filters te laten weken, zo ongeveer elke twee maanden.
 • Om bij het filterrooster te komen, dien je eerst de UltraPure-filter te verwijderen. Deze filter steekt onder de afdekking, niet onder het zeefmandje.
 • Zoek vervolgens het E-Z Lock-rooster waaraan de filter vastgeklikt is. Merk op dat de filterplaat met twee klepjes aan het E-Z Lock is vastgeklemd. Om de filter te verwijderen, knijp je zachtjes op de zijkanten van het E-Z Lock-slot naast de klepjes en til je hem recht naar boven eruit. Het knijpen zou de klepjes naar buiten moeten duwen waardoor je de filter makkelijker kan verwijderen.
 • Wanneer het E-Z Lock-slot los is, kun je het filterrooster verwijderen, met de tuinslang proper maken en terug op zijn plaats steken.
 • Raadpleeg de foto’s en instructies in je handleiding voor meer informatie.

3. Hoe moet ik mijn filters schoonmaken?

 • Zorg er eerst voor dat de schakelaar uit of in standby-modus staat.
 • Zoek de filters en verwijder het zeefmandje en de filterbedekking.
 • Draai de filter tegen de klok in om hem eruit te halen.
 • Til de filter traag uit het bad. Dit is een ideaal moment om te kijken hoeveel vuil erin zit. Als er doorgaans een grote hoeveelheid vuil op de filter zit, is het een goed idee om hem vaker te reinigen. Als de filter relatief proper is, kun je hem gerust een beetje langer gebruiken alvorens te reinigen.
 • Dit is ook een ideaal moment om het filterrooster in het bad te reinigen. Raadpleeg de FAQ- instructies over de filter in het bad.
 • Zet de filter rechtop op een plaats waar je met de tuinslang gemakkelijk bij kan en spoel de vouwen met middelmatige druk. Ga langs de hele filter, waarbij je het vuil met de slang van boven naar onder sproeit; vervolgens draai je de filter op zijn kop en herhaal je dit proces. Je ziet het vuil dan wegspoelen.
 • Als het tijd is om de filter in een oplossing te weken, reinig dan eerst de filter zoals hierboven beschreven. Volg nu de instructies i.v.m. de filteroplossing, gewoonlijk heet die “filterreiniger” of “filterontvetter”. Let op: Wanneer je het bad laat leeglopen en weer vult, is het goed de filter in filterreiniger te weken.
 • D1 raadt aan om een extra set propere filters beschikbaar te hebben zodat je bad nooit lang buiten gebruik is. De gereinigde filters kun je dan opzij zetten voor de volgende wissel.
 • Als je de filter een jaar hebt gebruikt, raadt D1 aan de filters te vervangen.